Η εταιρία μας


Η ΕΠΙΛΟΓΗ Computers είναι ένας καθιερωμένος "Ολοκληρωτής" (Integrator) Συστημάτων Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Μηχανών Γραφείου που απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και έχει ως αντικείμενα:

  • Την σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη, ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( Δίκτυα LAN και WAN, Μηχανήματα , Προγράμματα, ERP/CRM εφαρμογές)  καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σχετικών με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.
  • Η επιχείρησή μας είναι Business Center της εταιρίας SingularLogic κορυφαίας εταιρίας κατασκευής επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα.
  • Την προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και καταστημάτων. (Φωτοαντιγραφικά, Telefax, Ταμειακές Μηχανές, POS, Barcode).
  • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις τεχνολογίες της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις πελάτες της αλλά και σε ιδιώτες.

Οι λύσεις και τα προϊόντα μας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όπως επιχειρήσεις διανομής, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καλύπτοντας συνολικά τις πληροφοριακές τους ανάγκες. Η εταιρεία εξυπηρετεί σήμερα περισσότερες από 500 ενεργές εγκαταστάσεις.

Αξιοσημείωτη στην έντονα αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας είναι και η συνεχής επέκτασή της σε νέες αγορές, με αξιοποίηση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Είμαστε πιστοποιημένος συνεργάτης της SingularLogic με το τίτλο Singular ERP Business Partner.

Η εταιρία ασκεί την κύρια της δραστηριότητα από την έδρα της στην οδό 28ης Οκτωβρίου 12 στην Κατερίνη.


Comments