Αρχική Σελίδα

Η ΕΠΙΛΟΓΗ Computers είναι ένας καθιερωμένος "Ολοκληρωτής" (Integrator) Συστημάτων Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών και Μηχανών Γραφείου που απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες και έχει ως αντικείμενα:

  • Την σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη, ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( Δίκτυα LAN και WAN, Μηχανήματα , Προγράμματα, ERP/CRM εφαρμογές) καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σχετικών με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

  • Η επιχείρησή μας είναι Business Center της εταιρίας SingularLogic κορυφαίας εταιρίας κατασκευής επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα.

  • Την προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και καταστημάτων. (Φωτοαντιγραφικά, Telefax, Ταμειακές Μηχανές, POS, Barcode).

  • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις τεχνολογίες της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις πελάτες της αλλά και σε ιδιώτες.

Η εταιρία ασκεί την κύρια της δραστηριότητα από την έδρα της στην οδό 28ης Οκτωβρίου 12 στην Κατερίνη.

Νέα - Ανακοινώσεις

Ποιοί Είμαστε